Pembubaran Parlimen Berlaku Pada 30 Oktober Ini?

 Pembubaran Parlimen Berlaku Pada 30 Oktober Ini?